strona główna // forum // chat // kontakt // dodaj do ulubionych // ustaw jako startową


Strona główna działu
-> Przed premierą
-> Krótki opis
-> Levele
-> Postacie
-> Dane techniczne
-> Gdzie kupić

Screeny
Rendery
Lokacje
Przeciwnicy
Bronie
Klawiszologia
Solucja
Tłumaczenia
Cheaty
Okładki
Soundtrack
TR i Windows XP
Dźwięk w wersji SoldOut


  » Poruszanie się
• Bieg

Poruszać się biegiem do przodu możemy za pomocą klawisza kierunkowego w górę. Aby skierować Larę w odpowiednią stronę używamy klawiszy kierunkowych w prawo lub w lewo.
• Odskok w tył

Odskok Lary w tył wykonujemy za pomocą klawisza kierunkowego w dół. Jeśli stoimy w tym czasie tyłem do krawędzi i wykonamy odskok w tył przytrzymując jednocześnie ctrl, Lara nie spadnie, a chwyci się krawędzi.
• Chód

Aby poruszać się do przodu wolnym krokiem należy przytrzymać klawisz shift i klawisz kierunkowy w górę. Za pomocą klawiszy kierunkowych można odpowiednio sterować Larą.
• Chód w tył

Możliwe jest także wykonywanie wolnych kroków w tył. W tym celu należy oprócz dolnego kursora przytrzymać także shift. Zarówno przy wolnych krokach do tyłu jak i do przodu Lara zatrzyma się przy krawędzi i nie spadnie z wysokości.
• Kroki w bok

Lara może także stawiać małe kroki w bok. Aby je wykonać należy użyć klawiszy delete (krok w lewo) lub page down (krok w prawo).
  » Skoki
Skok w miejsu wykonujemy przy użyciu klawisza alt. Jeśli Lara może chwycić się jakiejś krawędzi, zrobi to, gdy naciśniemy klawisz ctrl, kiedy postać będzie w górze.
• Skok z rozbiegu

Po naciśnięciu klawisza alt i klawisza w górę Lara wykona skok do przodu. Możliwy jest także skok z rozbiegu, aby go wykonać należy biec do przodu i w odpowiednim momencie wcisnąć klawisz alt. Lara może także w trakcie skoku chwycić się krawędzi, jeśli użyjemy klawisza ctrl, a półka, na którą chcemy się dostać będzie w zasięgu bohaterki.
• Skok w różnych kierunkach

Po przytrzymaniu klawiszy alt i dolnego kursora Lara wykona skok z przewrotem w tył. Możliwe są także skoki w bok (alt + odpowiedni klawisz kierunkowy).
• Skok na główkę

Lara może także skakać na główkę. Skok taki może być wykonywany na płaskim podłożu oraz do wody. W obu przypadkach używamy klawisza kierunkowego w górę, alt i shift. Taki skok może być wykonany również z rozbiegu. W tym celu najpierw biegniemy, a klawisze alt i shift naciskamy w odpowiednim momencie. Jeśli skaczemy na płaskim podłożu, Lara wykona przewrót, kiedy spadnie na podłogę. Skok taki z większych wysokości na podłogę może się skończyć śmiercią bohaterki.
  » Obroty
Aby obrócić się wokół własnej osi w dowolnym kierunku i o dowolną ilość stopni należy używać jedynie kursora w prawo lub w lewo.
• Przewrót

Obrót o 180 stopni możemy zrobić przy pomocy klawisza end. Lara nie wykonuje go w miejscu, lecz nieznacznie się przesuwa. Jeśli jednak stoimy w tym momencie przy krawędzi, naciśnięcie klawisza ctrl spowoduje chwyt Lary.
  » Pływanie
• Pływanie pod wodą

Po skoku do wody Lara znajdzie się pod wodą. Aby się tam poruszać używamy klawisza alt, a aby skierować się w odpowiednią stronę naciskamy właściwy jej klawisz kierunkowy. By wypłynąć na powierzchnię przytrzymujemy dolny kursor, by zanużyć się głębiej – kursor górny.
• Pływanie na powierzchni

Pływanie po powierzchni zbliżone jest do normalnego biegu. Używamy więc klawisza kierunkowego w górę, możemy także sterować na boki. Aby zanużyć się pod wodę naciskamy alt. Z wody wychodzimy podpływając do brzegu i naciskając klawisze ctrl + kursor górny.
Możliwe jest także poruszanie się na boki. Tak samo jak przy biegu, wkonujemy ten ruch przy pomocy klawiszy delete oraz page down.
Aby Lara pływała na plecach do tyłu, używamy kursora dolnego.
  » Krawędzie i wspinanie się
Aby dostać się na małą wysokość wystarczy podejść do bloku, na który chcemy wyskoczyć i przytrzymać klawisze ctrl oraz kursor górny. Lara wtedy od razu wdrapie się na górę. Jeśli jednak chcemy zawisnąć na krawędzi należy najpierw wykonać skok (alt), a w powietrzu chwycić się krawędzi (ctrl). Możliwy jest także chwyt przy skoku z rozbiegu lub skoku w przód (patrz: skoki).
W trakcie wiszenia na krawędzi trzeba cały czas trzymać ctrl, by Lara nie spadła. Można wtedy poruszać się po krawędzi wciskając odpowiednio kursor prawy lub lewy. Ruch ten jest przydatny, gdy Lara nie może podciągnąć się wyżej.
Aby wyjść na blok po zwisie należy – trzymając ctrl – wcisnąć kursor w górę. Gdy nie będzie to możliwe, oznacza to, że na półce, na którą chcemy wejść nie ma miejsca.
Lara może także wspiąć się z krawędzi na blok wykonując stanie na rękach. W tym celu trzymając ctrl, oprócz kursora w górę należy też przycisnąć shift.
  » Rozglądanie się
Aby spojrzeć na boki, w górę lub w dół przytrzymujemy klawisz 0 na klawiaturze numerycznej. Wzrokiem Lary kierujemy przy pomocy kursorów.
  » Broń i celowanie
• Wyciąganie broni

W dowolnym momencie kiedy Lara jest na lądzie, możemy wyciągnąć pistolety lub strzelbę. Korzystanie z broni nie jest jednak możliwe w wodzie. Aby wyjąć lub schować broń korzystamy ze spacji. Poruszanie się z bronią jest niemożliwe kiedy potrzebujemy użyć klawisza ctrl (np. przy chwycie krawędzi).
• Strzelanie

Strzelać możemy za pomocą klawisza ctrl. W trakcie walki jest możliwe wykonywanie skoków i bieganie, co często okazuje się bardzo przydatne. Lara celuje automatycznie, gdy więc przytrzymamy ctrl odda serię strzałów do celu. Możliwa jest także zmiana broni w każdym momencie (patrz: menu).
  » Akcja
Głównym klawiszem akcji jest ctrl. Za jego pomocą wykonujemy większość czynności w grze. Jedną z ważniejszych jest podnoszenie przedmiotów. Aby to zrobić należy stać nad przedmiotem (np. kluczem, apteczką) i nacisnąć ctrl. Można także w każdej chwili zobaczyć lub użyć podniesiony wcześniej przedmiot (patrz: menu).
• Popychanie obiektów

Aby przesunąć np. skalny blok należy do niego podejść i przytrzymać klawisz ctrl. Widzimy wtedy, że Lara przygotowuje się do pchania lub ciągnięcia głazu. Trzymając klawisz ctrl i wciskając kursor górny spowodujemy przepchanie bloku do przodu.
• Ciągnięcie obiektów

Aby Lara pociągnęła blok należy przytrzymać ctrl oraz wcisnąć kursor dolny. By wdrapać się na blok unikając przesuwania go, najlepiej podskoczyć w miejscu (alt) i chwycić się krawędzi (ctrl), po czym trzymając ctrl podciągnąć się za pomocą górnego kursora.
• Dźwignie

Otwierać różne przejścia, drzwi, bramy itp. możemy za pomocą dźwigni. Aby skorzystać z dźwigni na lądzie należy stanąć przodem do niej i wcisnąć ctrl. Najczęściej dźwignie można także przestawiać z powrotem, w tym celu wystarczy jeszcze raz wcisnąć ctrl stojąc przy dźwigni.
• Dźwignie podwodne

Dźwignie podwodne uruchamiamy tak samo, podpływając jak najbliżej i używając klawisza ctrl.
Otwieramy przejścia także za pomocą różnych kluczy, artefaktów lub posążków. Podobnie jak w przypadku dźwigni podchodzimy do „dziurki od klucza” i naciskamy ctrl. Uruchomi się wtedy menu przedmiotów (patrz: menu), należy wybrać właściwy klucz, który Lara wykorzysta. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego klucza Lara nas o tym powiadomi.
  » Menu

W grze występują cztery rodzaje menu. Są to: menu główne, menu ekwipunku, menu przedmiotów oraz menu opcji. W trakcie gry możemy dostać się do menu ekwipunku za pomocą klawisza esc (jest to także pauza gry). Kursorami bocznymi obracamy menu i widzimy cały nasz akwipunek. Aby użyć apteczkę należy wybrać ją z menu i wcisnąć ctrl lub enter. Podobnie jest z broniami. W ekwipunku Lara ma także kompas. Gromadzimy tam też amunicję, jeśli nie posiadamy jeszcze broni, by ją wykorzystać. W plecaku mamy nieograniczoną ilość miejsca. Aby z menu ekwipunku przejść do menu przedmiotów, używamy górnego kursora. Menu opcji znajduje się na samym dole, więc używamy kursora dolnego. Stamtąd możemy dostać się do menu głównego. Tam ustawić można opcje gry, zacząć nową grę lub wczytać zapisaną oraz wejść do domu Lary.

  » Szybki zapis/wczytywanie

W każdej chwili można wczytać lub zapisać grę. Aby to zrobić wchodzimy do menu opcji (patrz: menu) lub korzystamy z możliwości szybkiego zapisu/wczytania poprzez użycie klawiszy F5 (zapis) lub F6 (wczytywanie).